Gezamenlijke brief Gezondheidsraad en Zorginstituut voorstel Samenwerking advisering vaccinatie

In deze gezamenlijke brief aan de minister van VWS kijken de Gezondheidsraad en het Zorginstituut terug op de pilot 'Samenwerking advisering vaccinaties. Daarnaast doen zij het voorstel om de pilot voort te zetten.