Aankondiging systematische doorlichting basispakket

In het Regeerakkoord is een totale besparingsopdracht van circa € 300 miljoen op het verzekerde pakket ingeboekt. Een systematische doorlichting van het pakket zal dit voor een belangrijk deel moeten opbrengen. Het CVZ heeft de taak die systematische doorlichting met het oog op een gepast aanbod en gebruik van zorg uit te voeren en wil graag in gesprek met partijen in de zorg over de optimale manier om dit in samenwerking te gaan vormgeven.