Gezamenlijke notitie Zorginstituut en Gezondheidsraad bij advies over vaccinatie tegen meningokokken B

In deze notitie gaat de Gezondheidsraad kort in op haar advies om vaccinatie tegen meningokokken B vooralsnog niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. En Zorginstituut Nederland licht toe voor welke mensen de vaccinatie tegen meningokokken B wordt vergoed. Op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben de Gezondheidsraad en het Zorginstituut bekeken of de eerdere gezamenlijke notitie over vaccinatie tegen het meningokokken B herzien moet worden.