Gezamenlijke notitie Gezondheidsraad en Zorginstituut Nederland over het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma

Op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren de Gezondheidsraad (GR) en Zorginstituut Nederland over het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In deze notitie gaan zij in op de inhoud en onderlinge samenhang van hun adviezen. De GR adviseert onder meer om alle vaccinaties in het RVP te houden, maar van een aantal het moment van toedienen te verschuiven. Het Zorginstituut sluit zich bij het advies van de GR aan.