Gezamenlijke notitie Zorginstituut en Gezondheidsraad bij adviezen over vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken

In een gezamenlijke notitie aan de staatssecretaris van VWS leggen de beide organisaties hun overwegingen voor over de inzet van vaccineren bij ouderen tegen pneumokokken. De voorganger van de staatssecretaris vroeg in 2016 aan beide organisaties een apart advies uit te brengen om vervolgens een goede afweging te kunnen maken over de inzet van dit vaccin.

Aparte adviezen

Zowel De Gezondheidsraad als het Zorginstituut hebben apart geadviseerd over vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken. De organisaties hebben verschillende bevoegdheden. De Gezondheidsraad inventariseert de stand van de wetenschap over vaccinaties, en adviseert over een optimale strategie van vaccinaties vanuit een wetenschappelijk perspectief. Het Zorginstituut heeft een adviestaak met betrekking tot eventuele opname van specifieke vaccins in het basispakket waarbij het gaat om geïndiceerde preventie.
De beide organisaties sturen het ministerie dan ook vanuit hun eigen taak een advies, als ook een gezamenlijk advies. Op basis van deze adviezen en de oplegnotitie neemt de minister of staatssecretaris een besluit over de positionering en financiering van het vaccin of de vaccinatie in het zorgstelsel.