Gezamenlijke notitie van Zorginstituut Nederland en Gezondheidsraad bij adviezen over gordelroosvaccinatie juni 2016

De Gezondheidsraad en het Zorginstituut concluderen dat er voor gordelroosvaccinatie geen ruimte is voor een collectieve regeling en dus ook niet voor financiering in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Eerder advies Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseerde in 2014 over de mogelijkheid voor collectieve financiering ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor het gordelroosvaccin Zostavax® voor mensen van 70 jaar en ouder. Dit advies was het resultaat van een verzoek door de registratiehouder
voor opname in het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS). Het Zorginstituut concludeerde dat opname in het GVS moest worden afgewezen en daarmee niet ten laste komt van de Zvw

GVS-advies Herpes zoster vaccin (Zostavax®) bij gordelroos - 27 maart 2014