GVS-advies alirocumab (Praluent®) bij primaire hypercholesterolemie

Het Zorginstituut heeft getoetst of alirocumab (Praluent®) onderling vervangbaar is met een middel dat is opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Alirocumab is de 2e vertegenwoordiger van een nieuwe klasse cholesterolverlagende middelen, de de zogenaamde PCSK9-antilichamen.

Onderlinge vervangbaarheid

Op basis van de geldende criteria is alirocumab onderling vervangbaar met evolocumab (Repatha®), eveneens een PCSK9-antilichaam. Evolocumab wordt per 1 april 2016 opgenomen op bijlage 1B in het GVS. De opname volgt, nadat de minister heeft onderhandeld over de prijs, vanwege de aanzienlijke budgetimpact, en een ongunstige kosteneffectiviteit voor de patiënten met een voldoende hoog risico (very high risk groep) en de patiënten met statine-intolerantie.
Alirocumab heeft een therapeutisch gelijke waarde ten opzichte van evolocumab bij de geregistreerde indicatie. Alirocumab heeft een overeenkomstig indicatiegebied als evolocumab. Alleen ontbreekt bij alirocumab de voor patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie.

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister om alirocumab op te nemen op bijlage 1A in een nieuw te vormen cluster met evolocumab (Repatha®). Voor evolocumab is een financieel arrangement afgesloten om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het basispakket te waarborgen. Het Zorginstituut heeft geen inzicht in de gemaakte afspraken, maar uitgangspunt bij opname van alirocumab in het GVS moet zijn dat er geen sprake is van meerkosten ten opzichte van evolocumab. Het Zorginstituut adviseert daarom om voor alirocumab (Praluent®) ook over de prijs te onderhandelen. Daarnaast moeten er voorwaarden worden gesteld aan de vergoeding van alirocumab.

Reactie minister

De minister van VWS heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen. Alirocumab (Praluent®) wordt vanaf 1 juni 2016 vergoed. Het wordt geplaatst op bijlage 1A van het GVS in een cluster samen met evolocumab (Repatha®). Voor beide middelen gelden extra voorwaarden (bijlage 2).

Evaluatie gepast gebruik

Het Zorginstituut zal de komende jaren het gebruik van alirocumab en evolocumab evalueren.