Gezamenlijke notitie Zorginstituut en Gezondheidsraad bij adviezen over kinkhoestvaccinatie

In deze gezamenlijke notitie van de Gezondheidsraad en het Zorginstituut wordt de minister van VWS geadviseerd over kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen.

Eerder advies Zorginstituut

Het Zorginstituut constateert dat er bij de door de Gezondheidsraad benoemde doelgroep voor kinkhoestvaccinatie (zwangere vrouwen in het derde trimester) geen sprake is van geïndiceerde preventie, maar van collectieve preventie.
Volgens staand beleid van het Zorginstituut horen vaccinaties die niet beschouwd kunnen worden als geïndiceerde preventie niet thuis in de Zorgverzekeringswet. In de wetenschap dat financiering van kinkhoestvaccinatie van zwangeren via publieke middelen mogelijk is op grond van het advies van de Gezondheidsraad is er geen reden om een uitzondering op dit beleid te maken.

Advies Zorginstituut over aanvullende kinkhoestvaccinatie: perspectief vanuit de zorgverzekering