Vergaderingen Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad vergadert minimaal 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn in principe openbaar.

Bijwonen vergadering

U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van een vergadering van de Kwaliteitsraad door een e-mail te sturen aan: kwaliteitsraad@zinl.nl.

Vergaderdata 2024