Vergaderingen Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad vergadert minimaal 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn in principe openbaar.

Bijwonen vergadering

Aanmelden voor het bijwonen van een vergadering van de Kwaliteitsraad loopt via de secretaris van de Kwaliteitsraad, Celeste van der Vliet (cvliet@zinl.nl).

Vergaderdata 2020

De vergaderingen zijn bij BCN op Utrecht CS.