Samenstelling Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad bestaat nu uit 10 leden die op persoonlijke titel zijn benoemd vanuit de volle breedte van het zorgveld: langdurige zorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg, eerstelijnszorg en verpleegkundige zorg. Ook het perspectief van de patiënt, de burger en de methodologie, het meten en beschrijven van de kwaliteit van zorg, zijn als specifieke kennisgebieden benoemd en hebben een stem in de Kwaliteitsraad.

Leden van de Kwaliteitsraad

Jan Kremer (voorzitter) Hoogleraar patiëntgerichte innovatie Radboudumc
Hugo Keuzenkamp Zelfstandig adviseur (eerder bestuurder Dijklander ziekenhuis en directeur Delta Lloyd)
Niek de Wit Hoogleraar huisartsgeneeskunde UMCU
Niek Klazinga Hoogleraar sociale geneeskunde AMC
Anne-Miek Vroom Medisch socioloog, directeur-bestuurder Stichting IKONE
Henk Nies

Directeur Strategie & Ontwikkeling Vilans
Hoogleraar Organisatie en beleid van zorg VU

Petrie Roodbol Emeritus hoogleraar verplegingswetenschappen UMCG
Sophia de Rooij Bestuursvoorzitter Medisch spectrum Twente
Jan Smelik Secretaris zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt
Algemeen coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar
Floortje Scheepers Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg
Hoofd van de afdeling Psychiatrie (zorg, onderwijs en onderzoek)  van het UMC Utrecht
Celeste van der Vliet (secretaris) Adviseur Zorginstituut Nederland
Hugo Trouw (plaatsvervangend secretaris) Adviseur Zorginstituut Nederland