Samenstelling Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad bestaat uit leden die op persoonlijke titel zijn benoemd vanuit de volle breedte van het zorgveld: langdurige zorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg, eerstelijnszorg en verpleegkundige zorg. Ook het perspectief van de patiënt, de burger en de methodologie, het meten en beschrijven van de kwaliteit van zorg, zijn als specifieke kennisgebieden benoemd en hebben een stem in de Kwaliteitsraad.

Leden van de Kwaliteitsraad

Naam Functie
Floortje Scheepers (voorzitter) Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg
Hoofd van de afdeling Psychiatrie (zorg, onderwijs en onderzoek) UMC Utrecht
Niek Klazinga Strategic Lead Healthcare Quality and Outcomes, OECD, Paris
Hoogleraar Sociale Geneeskunde Amsterdam UMC, AMC/UvA
Anne-Miek Vroom

Medisch socioloog
Directeur-bestuurder Stichting IKONE
Eigenaar Social Consultancy

Henk Nies

Bijzonder hoogleraar Organisatie en Beleid van zorg

Jan Smelik Directeur-grootaandeelhouder Samhealth
Algemeen coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar
Maria van den Muijsenbergh Bijzonder hoogleraar ‘Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg’ Radboudumc en Pharos
Huisarts in Straatdokter Praktijk Buitenzorg Nijmegen
Lisette Schoonhoven Hoogleraar Verplegingswetenschap UMC Utrecht
Mariëlle Bartholomeus Bestuurder Rivas Zorggroep
Beatrixziekenhuis Gorinchem 
Jane Cramm  Hoogleraar Persoonsgerichte zorg aan Erasmus School of Health, Policy & Management
Marcel Canoy

Hoogleraar gezondheidseconomie en dementie VU Amsterdam
Adviseur Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Vilans (kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning)

Celeste van der Vliet (secretaris) Adviseur Zorginstituut Nederland
Kim Boerman (plaatsvervangend secretaris) Adviseur Zorginstituut Nederland