Samenstelling Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad bestaat nu uit 9 leden die op persoonlijke titel zijn benoemd vanuit de volle breedte van het zorgveld: langdurige zorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg, eerstelijnszorg en verpleegkundige zorg. Ook het perspectief van de patiënt, de burger en de methodologie, het meten en beschrijven van de kwaliteit van zorg, zijn als specifieke kennisgebieden benoemd en hebben een stem in de Kwaliteitsraad.

Leden van de Kwaliteitsraad

Naam Functie
Floortje Scheepers (voorzitter) Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg
Hoofd van de afdeling Psychiatrie (zorg, onderwijs en onderzoek) van het UMC Utrecht
Niek Klazinga Hoogleraar sociale geneeskunde AMC
Anne-Miek Vroom Medisch socioloog, directeur-bestuurder Stichting IKONE
Henk Nies

Directeur Strategie & Ontwikkeling Vilans
Hoogleraar Organisatie en beleid van zorg VU

Sophia de Rooij

Voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuis Amstelland
Hoogleraar interne geneeskunde, leerstoel Geriatrie/Ouderengeneeskunde RUG/UvA

Jan Smelik Secretaris zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt
Algemeen coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar
Joris van Eijck algemeen directeur van Equipe Zorgbedrijven Nederland, vrml. Directeur Zorg bij Menzis
Maria van den Muijsenbergh Bijzonder hoogleraar ‘Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg’ Radboudumc en Pharos, parttime huisarts
Lisette Schoonhoven Hoogleraar Verplegingswetenschap Julius Centrum/UMC Utrecht
Celeste van der Vliet (secretaris) Adviseur Zorginstituut Nederland
Kim Boerman (plaatsvervangend secretaris) Adviseur Zorginstituut Nederland