Nieuwe ronde subsidieregeling Veelbelovende zorg geopend

De periode voor het indienen van een projectidee voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg is gestart. Deze periode loopt van woensdag 22 juli 2020 tot en met dinsdag 22 september 2020. Voordat een subsidie kan worden aangevraagd moet eerst een projectidee worden ingediend. Het doel van de subsidieregeling Veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via tijdelijke opname in het basispakket.

De foto toont wetenschappers die in een laboratorium aan het werk zijn

Onderzoek is vaak kostbaar

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Anders gezegd, de behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, is onderzoek van voldoende kwaliteit nodig. De zorg bij dit type onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. Soms zijn de kosten van de zorg zo hoog, dat dit het doen van onderzoek belemmert. Daardoor komen veelbelovende medische behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen vaak niet snel genoeg beschikbaar voor patiënten. Voor de vergoeding van nieuwe veelbelovende zorg en het bijkomend onderzoek, is de regeling veelbelovende zorg ontwikkeld.

Tijdelijke financiering veelbelovende zorg

Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode (maximaal 6 jaar) onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit van de nieuwe zorg ten opzichte van de standaard of gebruikelijke zorg. En gegevens over de kosten van de behandeling ten opzichte van wat het oplevert aan gezondheidswinst voor de patiënt (kosteneffectiviteit).

Aan het eind van het onderzoek beoordeelt Zorginstituut Nederland op basis van het verzamelde wetenschappelijk bewijs, of de zorg voldoet 'de stand van wetenschap en praktijk’. Als dat zo is kan de zorg definitief opgenomen worden in het basispakket. Voordat een aanvraag voor subsidie wordt gedaan, moet eerst een projectidee worden aangeleverd. Hierin staat onder andere het doel en de relevantie van het project. Partijen hebben tot en met dinsdag 22 september 2020 de tijd om dit te doen.

Subsidieprojecten die dit jaar gaan starten

De regeling bestaat sinds 2019 en wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland en ZonMw. Jaarlijks is er maximaal € 69 miljoen beschikbaar. In juni 2020 hebben de eerste 4 projecten subsidie ontvangen om hun onderzoek uit te voeren. De projecten hebben samen in totaal € 12,8 miljoen subsidie gekregen. Het gaat om onderzoeken naar veelbelovende zorg bij pijn op de borst, de ziekte van Ménière, ernstige depressie en atriumfibrilleren.