Advies Zorginstituut: Combinatie van effectieve geneesmiddelen dabrafenib/trametinib bij melanoom - na prijsonderhandeling - in basispakket

Een combinatie van de geneesmiddelen dabrafenib en trametinib bij de behandeling van melanoom moet snel beschikbaar komen. Het gaat namelijk om een effectieve therapie voor een deel van de melanoompatiënten. Bij een melanoom van de huid is een plaatselijke opeenhoping van pigmentcellen in de huid veranderd in kankercellen. De minister voor Medische Zorg en Sport moet wel onderhandelen over de prijs van de geneesmiddelen. Dit adviseert Zorginstituut Nederland in het ‘Pakketadvies dabrafenib/trametinib’.

De foto toont verschillende gekleurde pillen

Sluis voor dure geneesmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt (intramurale geneesmiddelen), worden meestal zonder bijzondere (prijs)afspraken toegelaten tot het basispakket. De minister kan echter besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge prijs, toch tijdelijk uit het pakket te houden en in de ‘Sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen over opname in het basispakket en vervolgens kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs.

Prijsonderhandeling

Ook de combinatie van geneesmiddelen dabrafenib/trametinib plaatste de minister in de ‘Sluis voor dure geneesmiddelen’. De minister kan op basis van het advies van het Zorginstituut nu in zijn onderhandelingen de mogelijkheden voor onder meer pay-for-performance en pay-for-proof meenemen, omdat er ook onzekerheid is over de overlevingswinst bij volwassen patiënten die al een volledige chirurgische behandeling hebben gehad van (stadium III) melanoom met een specifieke mutatie.

Ten eerste is het namelijk nog onduidelijk of de behandeling leidt tot veel overlevingswinst in vergelijking met afwachten. Daarbij heeft de beroepsgroep in de tweede plaats de beschikking over andere, recent beschikbaar gekomen middelen (immunotherapie met nivolumab of pembrolizumab) om het merendeel van deze patiëntengroep te behandelen (90-95 procent). Het is nog onduidelijk of deze combinatietherapie effectiever is dan de hier genoemde 2 behandelingen.

Kosten

De behandelkosten van dabrafenib/trametinib zijn bijna € 97.000 per patiënt per behandeling uitgaande van de vraagprijs van de fabrikant. Toepassing van deze behandeling bij de genoemde indicatie zal gepaard gaan met meerkosten die we ramen tussen € 6 miljoen en € 28 miljoen in het derde jaar na opname in het pakket. Deze ruime raming reflecteert de onzekerheid over de marktpenetratie ten opzichte van immuuntherapie.

Registratie en evaluatie

De beroepsgroep beschikt over een melanoomregister waarin alle gegevens verzameld zullen worden, zodat ook de behandeluitkomsten op langere termijn gevolgd kunnen worden en gerapporteerd aan het Zorginstituut. Met de beroepsgroep zullen we deze behandeluitkomsten verder bespreken in het licht van de inzet van de geneesmiddelen binnen het dan geldende behandellandschap van de melanoombehandeling. Wanneer de combinatietherapie in het basispakket instroomt, zal het Zorginstituut het gebruik actief gaan volgen.