Zinnige Zorg: Op zoek naar wat beter kan

In Zinnige Zorg-projecten brengt het Zorginstituut in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, in de praktijk wordt geleverd. We beoordelen of die zorg patiëntgericht, effectief en gepast is. Het 2e e-zine Zinnige Zorg geeft een inkijk in de lopende projecten.
Het Zinnige Zorg-programma heeft in 2019 een paar mijlpalen bereikt. Nog dit jaar ronden we voor de laatste zorgdomeinen de screeningsfase af. In deze fase inventariseren we de onderwerpen die aanzienlijke mogelijkheden voor verbetering bieden. Alle zorgdomeinen (ICD-10-gebieden), de ggz en gehandicaptenzorg hebben nu een screeningsfase doorlopen.

De foto toont een lachende arts

Op zoek naar wat beter kan

Het programma heeft geleid tot 15 projecten in de verdiepingsfase waarin we samen met betrokken partijen onderzoeken wat er nu écht beter kan in het zorgtraject. Of het nu gaat om middenoorontsteking of slaapapneu, lage rugklachten of PTSS (posttraumatisch stressstoornis). Dat zijn resultaten waar we als Zorginstituut trots op zijn. Want alleen door nauwe samenwerking hebben we de Zinnige Zorg-cyclus echt op gang gebracht.

Bekijk de animatie over de behaalde resultaten bij het Zinnige Zorg-project Perifeer Arterieel Vaatlijden.

Samenwerken met partijen in de zorg

Samen met zorgverleners, patiënten, zorginstellingen en verzekeraars onderzoekt het Zorginstituut wat nodig is om de zorg voor de patiënt verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden. De partijen in de zorg zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van de zorg. Het Zorginstituut maakt eventuele verbeterpunten inzichtelijk, bevordert de onderlinge samenwerking en volgt de resultaten. Zo dragen we bij aan goede en betaalbare zorg voor iedereen.

Zinnige Zorg

Zorginstituut Nederland is in 2013 gestart met het programma 'Zinnige Zorg', de systematische doorlichting van het huidige basispakket met het oog op een gepast aanbod en gebruik van zorg. Periodiek worden alle zorggebieden (ICD-10 gebieden) op een systematische wijze doorgelicht. Kern van de doorlichting is het ontdekken en het tegengaan van niet-effectieve en/of onnodige zorg, zodat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbetert, de gezondheidswinst toeneemt en onnodige kosten worden vermeden.