Regeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg weer open voor aanvragen

Zorgverleners en patiënten die samenwerken om uitkomstinformatie te gebruiken in het proces van samen beslissen, kunnen vanaf vrijdag 1 februari 2019 een aanvraag indienen voor projectsubsidie. Per die datum start de inschrijving voor een nieuwe jaargang van de stimuleringsregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. De indieningsperiode voor subsidieaanvragen sluit op 31 maart 2019.

De foto toont een wat oudere man in een rolstoel die luistert naar de uitleg van een arts. Naast de man zit een vrouw die meeluistert en lacht.
Beeld: Aleid Denier van der Gron

Gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen in ketens in de curatieve zorg

Het startschot voor het nieuwe subsidiejaar is de publicatie van het beleidskader voor de regeling in de Staatscourant op 31 januari 2019. De regeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg loopt in totaal 5 jaar met elk jaar een ander thema. In 2019 is dit 'Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen in ketens in de curatieve zorg'. Er is in totaal € 5,75 miljoen beschikbaar voor projecten die voldoen aan de algemene en thema specifieke criteria.

Patiënt beslist samen met zijn zorgverlener

Stel je voor: je bent patiënt en je wilt nagaan waar je met jouw aandoening – in jouw omstandigheden - het beste terecht kunt. Je zoekt gemakkelijk de relevante informatie op, je voert samen met je behandelaar het gesprek over de behandeling die in jouw situatie het best past en waar je die kunt krijgen. Zo beslis je samen. In 2022 moet het kunnen, voor de aandoeningen die de helft van de ziektelast bepalen.

Bouw mee aan de beweging van Samen beslissen!

De beweging van Samen beslissen wordt steeds groter. Meer en meer organisaties doen mee en in de afgelopen jaren zijn er al 40 projecten met behulp van deze subsidieregeling gestart.

Aanvraag indienen

Alle organisaties die werkzaam zijn in de zorg kunnen een aanvraag indienen. Vereist is wel dat vertegenwoordiger(s) van de bij het project betrokken zorgverlener én van de zorgvrager en/of hun naasten direct betrokken zijn bij de uitvoering van het project en bij de implementatie van de resultaten.
Om een subsidieaanvraag te doen, moet een aanvraagformulier worden ingestuurd. Het aanvraagformulier staat op de pagina 'Thema 2019' op de website van het Zorginstituut.

Algemene en themaspecifieke criteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten projecten voldoen aan algemene én themaspecifieke criteria. Voor het subsidiejaar 2019 zijn 12 themaspecifieke randvoorwaarden benoemd, waaronder:

1. Projecten richten zich op samenwerking in ketens in de curatieve zorg gericht op ‘Samen beslissen in de spreekkamer’.

2. De focus ligt op samenwerking tussen:

  • de eerste en tweede en/of derde lijn
  • en/of samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen in de eerste en/of tweede en/of derde lijn

3. De informatie van meerdere zorgverleners/zorgprofessionals én de patiënt moet beschikbaar gemaakt worden in het proces van Samen beslissen.

Zie voor alle themaspecifieke criteria, ook de algemene criteria, het beleidskader.