Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden (Zvw)

Een verzekerde heeft in sommige gevallen recht op een zelfmeetapparaat voor het meten van stollingstijden van het bloed.

Een verzekerde heeft recht op een zelfmeetapparaat met toebehoren voor stollingstijden van het bloed als:

  • De verzekerde voor langere tijd daarop aangewezen is. Het gaat hierbij om mensen die langdurig met orale antistollingsmiddelen moeten worden behandeld (meer dan 6 maanden tot levenslang);
  • Of als de verzekerde door werkzaamheden niet in staat is om zich te laten controleren bij de trombosedienst.

Mogelijk toebehoren bij deze apparatuur zijn:

  • de teststrips
  • een vingerpriksysteem met lancetten
  • vloeistof voor kwaliteitscontrole

Ook de opleiding om het apparaat zelfstandig te gebruiken, de begeleiding bij de metingen en het geven van adviezen over de toepassing van geneesmiddelen ter beïnvloeding van de bloedstolling, vallen onder de vergoeding.

Eigen risico

De aanspraak op zelfmeetapparatuur valt onder het eigen risico.

Regelgeving