Rapport Wet zorg en dwang (Wzd) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het verzoek gekregen om een passende bekostiging te ontwerpen voor de toepassing van de Wet zorg en dwang (Wzd). Naar aanleiding daarvan heeft de NZa het Zorginstituut verzocht uitspraken te doen over over de mogelijke vergoeding van functionarissen die ingezet worden onder de Wzd.

Het Zorginstituut heeft geconcludeerd dat er binnen de bestaande regelgeving argumenten zijn om de inzet van Wzd-functionarissen te vergoeden. Het Zorginstituut is van mening dat het goed zou zijn om deze conclusie op te nemen in de regelgeving omtrent de Wzd.