Stomahulpmiddelen en incontinentiehulpmiddelen (Zvw)

Verzekerden met problemen bij het plassen (urinelozing) of ontlasting (defecatie) kunnen in aanmerking komen voor hulpmiddelen.

Katheters

Als een verzekerde in aanmerking komt voor een katheter, dan kan de katheter geleverd worden met de nodige toebehoren. Voorbeelden van toebehoren zijn:

 • glijvloeistof
 • blaasvloeistof
 • urine-opvangzakken
 • hulpstukken voor bevestiging van de zakken aan het bed of been

Een verzekerde kan, zo nodig, ook in aanmerking komen voor plascondooms (condoomkatheter).

Incontinentie-absorptiemateriaal

De volgende producten vallen onder incontinentie-absorptiemateriaal en kunnen voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen:

 • wegwerpluiers en luierbroeken voor incontinentie
 • wasbare inlegluiers en luierbroeken voor incontinentie
 • anaaltampons en anaalpluggen
 • netbroekjes

Kinderen tot 3 jaar komen nooit in aanmerking voor vergoeding van incontinentiemateriaal, omdat niet zindelijk zijn op die leeftijd normaal is.

Voor welke verzekerde?

Verzekerden van 5 jaar en ouder kunnen voor wegwerp inlegluiers of wasbare inlegluiers en luierbroeken in aanmerking komen:

 • Als ondersteuning van bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining bij urineproblemen zolang de therapie duurt.
 • Bij langdurige incontinentieklachten waarbij duidelijk is dat de incontinentieklachten niet vanzelf genezen of als duidelijk is dat bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining niet zullen helpen.

Kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar kunnen alleen in aanmerking komen voor wegwerp inlegluiers of wasbare inlegluiers en luierbroeken als sprake is van een niet-natuurlijke (niet-fysiologische) vorm van incontinentie.

Een verzekerde komt niet in aanmerking voor wegwerp inlegluiers of wasbare inlegluiers en luierbroeken als alleen ’s nachts sprake is van incontinentie (enuresis nocturna) of als er sprake is van kortdurende incontinentieklachten. Van kortdurende incontinentieklachten kan sprake zijn in het geval van zwangerschap of na een operatie.

Beschermende onderleggers

Een verzekerde kan alleen voor een beschermende onderlegger in aanmerking komen als door het verlies van bloed, ontstekingsvocht, vocht, urine of ontlasting zulke hygiënische problemen ontstaan, dat deze alleen door het gebruik van een beschermende onderlegger opgelost kunnen worden (bijzondere individuele zorgvraag).

De volgende hulpmiddelen worden niet uit het basispakket vergoed:

 • schoonmaakmiddelen en geurmiddelen
 • huidbeschermende middelen anders dan bij stomapatiënten
 • plaswekkers voor de behandeling van nachtelijk bedplassen (enuresis nocturna)
 • kleding, met uitzondering van netbroekjes
 • een incontinentiematras

Spoelapparatuur

Een verzekerde kan in aanmerking komen voor spoelapparatuur als hij ernstige problemen heeft met de ontlasting. Deze problemen moeten komen door anatomische of functionele afwijkingen aan de darm, de anus of van de zenuwvoorziening daarvan. Ook de nodige toebehoren die bij de spoelapparatuur horen, komen dan voor vergoeding in aanmerking.

Stomavoorzieningen

Stomavoorzieningen zijn onder meer:

 • Systemen om op een stoma te bevestigen voor de opvang van ontlasting en urine, bestaande uit opvangzakjes en kleefplaten. Hier horen ook de benodigde hulp- en verbindingsstukken bij, zoals:
  • gordels om de stomazakjes te bevestigen
  • opvulmaterialen
  • reinigingsgaasjes
  • wegwerpzakjes
  • spoelapparatuur met toebehoren
  • stomapluggen
  • stomapleisters
  • indikmiddelen
 • Noodzakelijke huidbeschermende middelen
 • Afdekpleisters en katheters bestemd voor een blijvende stoma

Breukbanden

Een verzekerde met een stoma die een parastomale hernia heeft, kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor een breukband. Bij tijdelijk gebruik kan een breukband onder de geneeskundige zorg  vallen. Deze zorg is onderdeel van de kosten van de zorg in het ziekenhuis. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten dan rechtstreeks aan het ziekenhuis.

Eigen risico

Incontinentiehulpmiddelen en stomahulpmiddelen vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op incontinentiehulpmiddelen en stomahulpmiddelen staat beschreven in: