Een beperkt aantal plastisch-chirurgische behandelingen behoort onder voorwaarden tot het basispakket. Hieronder staat welke dat zijn. Behandelingen aan het uiterlijk die alleen een cosmetisch karakter hebben, zijn uitgesloten van vergoeding.

Aantoonbare lichamelijke functiestoornissen of verminkingen

Het behandelen van afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen of verminkingen die het gevolg zijn van ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting, kan tot het basispakket behoren. Verder maken de volgende ingrepen deel uit van het basispakket wanneer hier een medische indicatie voor is:

  • Behandeling van verlamde of verslapte bovenoogleden (wanneer het zicht hierdoor sterk beperkt wordt).
  • Operatief plaatsen van een borstprothese bij een gehele of gedeeltelijke borstamputatie (na borstkanker).
  • Operatief plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstvorming hebben.
  • Medisch noodzakelijke besnijdenis.
  • Aanpassen van primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit.