Kraamzorg (Zvw)

Kraamzorg is de ondersteuning en verzorging die een kraamverzorg(st)er geeft tijdens en na de bevalling.

Kraamverzorging

Kraamzorg is de ondersteuning en verzorging die een kraamverzorg(st)er geeft:

  • bij de bevalling (naast de verloskundige hulp door de verloskundige), en
  • aan de moeder en het pasgeboren kind gedurende de kraamtijd.

Vergoeding

Gedurende de kraamtijd ondersteunt en verzorgt de kraamverzorg(st)er de moeder en het pasgeboren kind, geeft voorlichting en instructie, en voert basis huishoudelijke taken uit. Wat de zorg precies inhoudt staat in het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

Het aantal uren kraamzorg dat iemand vergoed krijgt, is minimaal 24 uur en maximaal 80 uur. De toegewezen uren worden verdeeld over 10 dagen, gerekend vanaf de dag van de geboorte. Als de bevalling in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden en er daarna nog thuis kraamzorg wordt gegeven, heeft dat gevolgen voor de toegewezen uren. Daarvan worden 8 uren per dag afgetrokken voor elk opnamedag in het ziekenhuis, met uitzondering van de dag van ontslag.

Hoeveel uren kraamzorg iemand krijgt toegewezen, bespreekt  het kraambureau samen met de aanstaande moeder of ouders in een intakegesprek. Dit gesprek vindt 3 maanden voor de bevalling plaats. Meteen na de bevalling wordt het precieze aantal toegewezen uren bepaald.

Eigen bijdrage

Voor de kraamzorg moet een verzekerde een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage bedraagt:

  • voor kraamzorg thuis: € 4,80 per uur;
  • voor kraamzorg in een zogenaamd kraam- of geboortehotel zonder medische indicatie: in ieder geval € 19 per dag voor de moeder en € 19 per baby. Afhankelijk van de instelling kan daar een bedrag bovenop komen. De instelling mag maximaal € 137 per dag declareren bij de zorgverzekeraar. Is het tarief van de instelling hoger dan € 137 per dag? Dan betaalt de verzekerde ook het bedrag boven die € 137. Bovendien komen de verblijfskosten en eventuele kosten van bijvoorbeeld verbandmateriaal voor uw rekening.

Als iemand in het ziekenhuis verblijft met een medische indicatie, hoeft er geen eigen bijdrage voor de kraamzorg betaald te worden.

Voor de assistentie die een kraamverzorgster bij de bevalling aan de verloskundige verleent (de zogenaamde partusassistentie), hoeft ook geen eigen bijdrage betaald te worden.

Geen eigen risico

De kosten voor kraamzorg vallen niet onder het eigen risico.