Kraamzorg (Zvw)

Kraamzorg is de ondersteuning en verzorging die een kraamverzorgende geeft tijdens en na de bevalling.

Kraamverzorging

Tijdens de bevalling geeft de kraamverzorgende medische ondersteuning aan de verloskundige. 

Na de geboorte biedt de kraamverzorgende zorg en ondersteuning aan de pas bevallen vrouw, haar partner en het kind. Ook geeft de kraamverzorgende instructie en voorlichting. Het doel van de kraamzorg is om rust te creëren. Hierdoor verloopt het geestelijke en fysieke herstel van de pas bevallen vrouw beter en wordt het kind goed opgenomen in het gezin.

De kraamverzorgende besteedt aandacht aan:

  • de verzorging en controle van de pas bevallen vrouw en het kind 
  • voorlichting en instructie  
  • de integratie van het kind in het gezin
  • observeren, signaleren en rapporteren 
  • hygiëne 
  • de verzorging en/of opvang van huisgenoten 
  • huishoudelijke taken

De precieze omschrijving van de kraamzorg staat in het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg

Vergoeding en aantal uren kraamzorg

Hoeveel uren kraamzorg iemand krijgt toegewezen, bespreekt de kraamverzorgende samen met de aanstaande ouder(s) in een intakegesprek. Dit gesprek vindt ongeveer 3 maanden voor de bevalling plaats. Meteen na de bevalling wordt het precieze aantal toegewezen uren bepaald. Dit gebeurt aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg. Hoeveel uren iemand krijgt is afhankelijk van of moeder en/of kind na de bevalling in het ziekenhuis zijn verbleven, hoe lang zij in het ziekenhuis zijn gebleven, of het kind borstvoeding krijgt en nog een aantal andere omstandigheden.

Verandering per 2024

Vanaf 1 januari 2024 kan tot 6 weken na de bevalling kraamzorg worden geleverd. Belangrijk om hierbij te noemen is dat kraamverzorgenden in 2024 nog steeds op basis van het huidige Landelijk Indicatie Protocol (LIP) bepalen hoeveel kraamzorg iemand krijgt. Dit protocol gaat uit van maximaal 10 dagen. Dit betekent dat vrijwel iedereen tot maximaal 10 dagen na de bevalling kraamzorg krijgt. Totdat de sector kraamzorg een nieuw indicatieprotocol vaststelt zal, ook na 1 januari 2024 vrijwel iedereen tot maximaal 10 dagen na de bevalling kraamzorg krijgen. Uitzonderingsgevallen vinden plaats in overleg met de kraamzorgorganisatie of de zorgverzekeraar. De brancheorganisatie heeft hiervoor een addendum op het LIP beschreven.

Eigen bijdrage

Voor de kraamzorg moet u een eigen bijdrage betalen. 

  • Voor kraamzorg thuis betaalt u € 5,10 per uur. 
  • Voor kraamzorg in een zogenaamd kraam- of geboortehotel zonder medische indicatie betaalt u in ieder geval € 20 per dag voor de moeder en € 20 per baby. Afhankelijk van de instelling kan daar een bedrag bovenop komen. De instelling mag maximaal € 143 per dag declareren bij de zorgverzekeraar. Is het tarief van de instelling hoger dan € 143 per dag? Dan betaalt de verzekerde ook het bedrag boven die € 143. Bovendien komen de verblijfskosten en eventuele kosten van bijvoorbeeld verbandmateriaal voor uw rekening. 

Als u in het ziekenhuis verblijft met een medische indicatie, hoeft er geen eigen bijdrage voor de kraamzorg betaald te worden. 

Voor de assistentie die een kraamverzorgende bij de bevalling aan de verloskundige verleent (de zogenaamde partusassistentie), hoeft ook geen eigen bijdrage betaald te worden.

Geen eigen risico

De kosten voor kraamzorg vallen niet onder het eigen risico.