Hulpmiddelen voor informatievoorziening - Daisyspeler (Zvw)

Een verzekerde kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor hulpmiddelen om informatie tot zich te nemen.

Daisyspeler en Daisy-software

Een Daisyspeler (Digital Audiobased Information System) is een speciale cd-romlezer of een computer met een uitleesprogramma (programmatuur) voor verwerking en het afspelen van digitaal opgenomen gesproken lectuur voor verzekerden met dyslexie en voor motorisch gehandicapten.

Een computer zelf is een algemeen gebruikelijke voorziening  en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Deze komt voor eigen rekening van de verzekerde.

Dyslexie

Een verzekerde met dyslexie kan in aanmerking komen voor een Daisyspeler als de persoon zonder succes voor dyslexie is behandeld (uitbehandeld). Een dyslexieverklaring, bijvoorbeeld van de huisarts of via school, is niet voldoende voor het verkrijgen van een Daisyspeler.

Onderwijs en werk

Als een Daisyspeler vooral nodig is voor het volgen van onderwijs of voor het werk dan moet deze bij het UWV worden aangevraagd.

Kijk voor aanspraak op de Daisyspeler bij een visuele (zicht) stoornis op de pagina 'Hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden'.

Eigen risico

Hulpmiddelen voor informatievoorziening vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op hulpmiddelen voor informatievoorziening staat beschreven in: