Hulpmiddelen voor beperkingen in het spreken (Zvw)

Verzekerden met een ernstige taalstoornis of spraakstoornis, die nauwelijks tot niet meer kunnen spreken, kunnen in aanmerking komen voor een hulpmiddel dat hen hierbij helpt.

Spraakvervangende hulpmiddelen

Spraakvervangende hulpmiddelen zijn onder meer:

  • lettersets, symbolensets, letterborden en symbolenborden;
  • (draagbare) communicatieapparatuur (zowel voor tekstsysteem als plaatjessysteem);
  • apparatuur voor het kunstmatig produceren van menselijke spraak (synthetische spraak).

Het kan hierbij ook gaan om softwaretoepassingen voor een computer, tablet of ander systeem.

Een computer of tablet zelf is een algemeen gebruikelijke voorziening  en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Deze komt voor eigen rekening van de verzekerde.

Hulpmiddelen bij stotteren niet vergoed

Hulpmiddelen in verband met stotteren (correctie van de vloeiendheid van spreken) komen niet voor vergoeding in aanmerking en komen voor eigen rekening van de verzekerde.

Stemprothese en spraakversterkers

Een verzekerde kan in aanmerking komen voor hulpmiddelen voor het produceren of versterken van stemgeluid (stemprothesen of spraakversterkers) vanuit de basisverzekering. Lees meer op de pagina 'Prothesen'.

Eigen risico

Hulpmiddelen voor beperkingen bij het spreken vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op hulpmiddelen voor beperkingen bij het spreken staat beschreven in: