FGM in het basispakket voor mensen met diabetes met intensieve insulinebehandeling

Flash glucose monitoring (FGM), een hulpmiddel voor mensen met diabetes, komt in het basispakket voor mensen met diabetes type 1 en 2 met een intensief insulineschema. Dit stelt Zorginstituut Nederland in het standpunt ‘Flash Glucose Monitoring bij personen met diabetes mellitus met een intensief insulineschema’. Het standpunt van het Zorginstituut gaat in per 10 december 2019. Vanaf dan is FGM onder voorwaarden verzekerde zorg voor de 2 omschreven patiëntengroepen.

De foto toont een diabetespatiënt die gebruikmaakt van een Flash Glucose Meter. Hij scant het witte apparaatje op zijn bovenarm met zijn smartphone.
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Grote groep vingerprikkers komt nu in aanmerking voor FGM

In totaal gaat het naar schatting om tussen de 75.000 en 115.000 mensen met diabetes type 1 of 2 en een intensief insulineschema (‘basaal-bolus’) voor wie deze vorm van sensortechnologie om glucosewaarden te meten, nu via het basispakket beschikbaar komt. Dit betekent dat zij niet langer moeten vingerprikken.

Opstellen van kwaliteitscriteria  

Het Zorginstituut stelt in zijn standpunt als voorwaarde dat er kwaliteitscriteria worden opgesteld op basis waarvan zorgverleners FGM als hulpmiddel kunnen voorschrijven. Het gebruik van de sensortechnologie wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan concrete behandeldoelen en evaluatiemomenten. Verder moet iemand zich laten trainen in het juiste gebruik van FGM en in staat zijn de data goed te interpreteren en daarnaar te handelen. Beroepsgroepen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars gaan de kwaliteitseisen de komende tijd verder uitwerken tot uniforme criteria. Tot die tijd is het aan zorgaanbieders en patiënten om de kwaliteitseisen (behandeldoel, zelfmanagement, training en evaluatie) samen in te vullen.

Glucosewaarden controleren zonder vingerprikken

FGM maakt het mogelijk glucosewaarden goed te monitoren, zonder dat iemand zich daarvoor in de vinger hoeft te prikken. De zelfcontrole van glucosewaarden is een cruciaal onderdeel van de behandeling met een intensief insulineschema. Voor de meeste diabetespatiënten is vingerprikken de voorgeschreven behandelmethode hiervoor. Veel mensen noemen het steeds moeten prikken in de vingertoppen sociaal belastend en pijnlijk. Vanaf 2017 – het moment waarop FGM voor het eerst in het basispakket is opgenomen - is er dan ook veel vraag geweest om deze sensortechnologie ook als alternatief voor het vingerprikken te vergoeden. Tot dusverre was er echter onvoldoende wetenschappelijk bewijs van de effectiviteit van FGM ten opzichte van het meten van glucosewaarden via vingerprikken.

Meerwaarde FGM voldoende bewezen

Met de intrede van sensortechnologie is het mogelijk geworden om behalve momentopnames, ook trends in schommelingen in glucosewaarden scherp in kaart te krijgen. Dit biedt patiënten en hun behandelaren een meer volledig inzicht in het verloop van hun dagelijkse glucosewaarden. Het Zorginstituut acht voldoende bewezen dat het risico op hypoglykemieën (hypo’s) en hyperglykemieën (hypers) hierdoor wordt verkleind. Daarmee vermindert ook de kans op langetermijn complicaties.

Effectievere zorg, betere behandelresultaten

Op basis van deze nieuwe bevindingen oordeelt het Zorginstituut dat FGM kan worden aangemerkt als effectievere zorg voor de onderzochte groep mensen met diabetes type 1 en 2 met een intensief insulineschema. Hiermee voldoet FGM aan de 'stand van wetenschap en praktijk', zoals de wet voorschrijft. “We concluderen dat in voldoende mate is aangetoond dat FGM gemakkelijker in gebruik is en meer inzichten geeft, waardoor behandelresultaten verbeteren”, aldus het Zorginstituut in zijn standpunt.

Sinds eind 2017 valt FGM al voor 4 verschillende groepen mensen (ongeveer 52.000 personen) met diabetes onder de basisverzekering als alternatief voor RT-CGM (real time glucose monitoring).

Kosten voor het basispakket

De kosten van het vergoeden van vergoeden van FGM voor de 2 omschreven patiëntengroepen, worden door het Zorginstituut geschat op maximaal € 106,7 miljoen per jaar.

Over het Zorginstituut

Zorginstituut Nederland zet zich ervoor in dat alle 17 miljoen Nederlanders toegang hebben tot kwalitatief goede en betaalbare zorg. De zorg voor een goed samengesteld basispakket staat voorop, zodat de solidariteit en daarmee de bereidheid om voor elkaar te betalen, niet in gevaar komt. Uitgangspunt is altijd dat iedereen van goede zorg verzekerd moet zijn. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.