Standpunt continue glucose monitoring

Het Zorginstituut (voorheen CVZ) heeft beoordeeld of continue glucose monitoring (CGM) voldoet aan het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en of het zorg betreft zoals medisch specialisten die plegen te bieden of ‘hulpmiddelenzorg’. 

De conclusie is dat er patiëntengroepen bestaan waarbij langdurige therapeutische toepassing van (real-time) CGM zinvol is. Voor deze patiëntengroepen voldoet deze interventie aan de stand van de wetenschap en praktijk wanneer de indicatiestelling en de toepassing van CGM op geprotocolleerde wijze plaatsvindt.

Omdat het hier gaat om zorg die plaatsvindt onder eindverantwoordelijkheid van een arts (medisch-specialist) en een achterwachtfunctie of spoedeisende zorg vanuit het ziekenhuis nodig kan zijn, concludeert het CVZ dat bij CGM sprake is van zorg die medisch specialisten plegen te bieden en niet van ‘hulpmiddelenzorg’.