Hardheidsclausule bij vervoer (Zvw)

Personen die niet tot de doelgroep behoren voor wie de zorgverzekeraar normaal gesproken de reiskosten vergoedt, kunnen soms toch in aanmerking komen voor een vergoeding van reiskosten. Dat is het geval als iemand voor de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd is aangewezen op vervoer. De zorgverzekeraar kan dan besluiten de reiskosten te vergoeden. Deze mogelijkheid staat ook bekend als de 'hardheidsclausule'.

Vervoer

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) het vervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of instelling. Dat hangt onder meer af van de ziekte die iemand heeft. Meer informatie over vervoer staat op de pagina 'Vervoer (Zvw)'.

Voorbeelden

Om te beoordelen of een verzekerde op grond van de hardheidsclausule aanspraak kan maken op ziekenvervoer, hanteert de zorgverzekeraar de volgende formule:

(aantal maanden) x (aantal keren p/week) x (aantal weken p/maand) x (aantal km enkele reis) x 0,25 (= wegingsfactor)

De variabele onderdelen zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van een verzekerde. Is de uitkomst gelijk aan of groter dan 250, dan kan een verzekerde op grond van de hardheidsclausule aanspraak maken op ziekenvervoer. De verzekerde moet vooraf wel toestemming vragen aan zijn zorgverzekeraar.

A B C
Aantal maanden

6

4

12

x Aantal keren per week

3

5

1

x Aantal weken per maand

4

4

4

x Aantal kilometers enkele reis

40

15

9

x Wegingsfactor

0,25

0,25

0,25

= Uitkomst

720

300

108

In de voorbeelden A en B kan de persoon aanspraak maken op een vergoeding van reiskosten omdat de uitkomst hoger dan 250 is. In voorbeeld C is de uitkomst lager dan 250. Voorbeeld C kan geen aanspraak maken op een vergoeding