Hardheidsclausule bij vervoer (Zvw)

Als mensen niet tot een van de genoemde categorieën uit de wet behoren, kunnen deze mensen soms toch in aanmerking komen voor vergoeding van vervoerskosten. Dat is het geval als iemand voor de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd is aangewezen op vervoer. Deze mogelijkheid staat bekend als de 'hardheidsclausule'.

Vervoer

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) het vervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of instelling. Dat hangt onder meer af van de ziekte die iemand heeft. Meer informatie over vervoer staat op de pagina 'Vervoer (Zvw)'.

Formule voor het bepalen van de aanspraak

Om te beoordelen of iemand op grond van de hardheidsclausule aanspraak kan maken op ziekenvervoer, gebruikt de zorgverzekeraar een formule. De formule is: 

(aantal maanden) x (aantal keren per week) x (aantal weken per maand) x (aantal km enkele reis) x 0,25 (= wegingsfactor) 

Deze formule maakt ongelijke gevallen vergelijkbaar. De variabele onderdelen zijn afhankelijk van iemands persoonlijke situatie. Het gaat hier om een individuele beoordeling, waarin nog steeds de maatstaven van redelijkheid en billijkheid leidend zijn, ondanks de formule. Dit betekent dat of iemand redelijkerwijs is aangewezen op vervoer, dus altijd een individuele beoordeling blijft op grond van de individuele omstandigheden. 

Voorbeelden

Is de uitkomst gelijk aan of groter dan 250, dan kan iemand op grond van de hardheidsclausule aanspraak maken op ziekenvervoer. Diegene moet vooraf wel toestemming vragen aan de eigen zorgverzekeraar.

A B C
Aantal maanden

6

4

12

x Aantal keren per week

3

5

1

x Aantal weken per maand

4

4

4

x Aantal kilometers enkele reis

40

15

9

x Wegingsfactor

0,25

0,25

0,25

= Uitkomst

720

300

108

In de voorbeelden A en B kan de persoon aanspraak maken op een vergoeding van reiskosten,  omdat de uitkomst hoger dan 250 is. In voorbeeld C is de uitkomst lager dan 250. De persoon in voorbeeld C kan geen aanspraak maken op een vergoeding.