Brochure Zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis

Hoe zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische stoornis is geregeld, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Soms krijg je te maken met verschillende wetten en verschillende organisaties. Dat kan ingewikkeld zijn. In de brochure ‘Zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis’ leggen we uit hoe mensen met een psychische stoornis de benodigde zorg regelen. En wie deze zorg betaalt. Ook geven we voorbeelden van verschillende situaties.

Handreiking GGZ - uitleg in eenvoudige taal over wetten en het regelen van zorg
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

4 wetten en 3 loketten

Voor het ontvangen van de benodigde zorg kunnen mensen met een psychische stoornis te maken krijgen met 4 wetten:

  1. de Zorgverzekeringswet (Zvw);
  2. de Wet langdurige zorg (Wlz);
  3. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  4. de Jeugdwet.

De meeste mensen krijgen ook te maken met verschillende organisaties: de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Deze organisaties verlenen niet zelf de zorg. Maar zij zijn wel verantwoordelijk voor het regelen en de financiering. Zij maken afspraken met de aanbieders van zorg en betalen hen. In de brochure bespreken we uitgebreid de verschillende wetten en organisaties.

Voor informatie

Vragen over deze brochure kunt u per e-mail stellen aan:

Olga Overeem
E-mail: oovereem@zinl.nl