Documenten - Geneeskundige GGZ (Zvw)

13 publicaties over Geneeskundige GGZ (Zvw)

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Onderzoek 'Op zoek naar passende zorg: problemen die ggz-patiënten ervaren'

Zorginstituut Nederland heeft laten onderzoeken of mensen met psychische aandoeningen passende zorg krijgen. Het onderzoek, ...

Rapport | 12-02-2019

Afbouw van antidepressiva

Bij een goede respons op antidepressiva kan een patiënt na verloop van tijd geleidelijk de medicatie verminderen en uiteindelijk ...

Publicatie | 26-09-2018

Uitleg aanspraken geneeskundige GGZ op basis van DSM-5 classificatie

Per 1 januari 2017 worden de verzekerde aanspraken geneeskundige GGZ geduid en uitgelegd op grond van de DSM 5 (Diagnostic and ...

Publicatie | 10-07-2018

Brochure: Zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening

De zorg en ondersteuning waar mensen met psychische aandoeningen behoefte aan hebben, is geregeld in de Jeugdwet, de Wmo, de Zvw ...

Brochure | 16-08-2017

Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ

Het verblijf van volwassen cliënten met een psychische stoornis in een GGZ-instelling wordt verstrekt vanuit de basisverzekering. ...

Rapport | 06-03-2017

Standpunt 'Misbruik van een middel'

DSM-5-classificaties onder 'Stoornissen in gebruik van een middel' geven per 1 januari 2017 aanspraak op G-GGZ, behalve 'Stoornis ...

Standpunt | 15-12-2016

Evaluatierapport: 'De wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis (handreiking voor de praktijk)'

De handreiking 'de wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis' is in 2015 door het ...

Rapport | 13-09-2016

Herziening rapport DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering, onderdeel 'Andere gespecificeerde stoornissen'

In dit rapport beantwoorden we de vraag of de DSM-classificatie ‘Andere gespecificeerde stoornis’ toegang moet geven tot de ...

Standpunt | 12-01-2016

Handreiking: De wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis

Deze handreiking helpt professionals om bij zorg aan cliënten met psychische problematiek keuzes te maken bij de afbakening van ...

Rapport | 17-08-2015

Kindergeneeskunde, de afbakening tussen Jeugdwet en Zorgverzekeringwet

Met de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 is de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugdigen vanuit de ...

Standpunt | 13-04-2015

Ga naar