Kindergeneeskunde, de afbakening tussen Jeugdwet en Zorgverzekeringwet

Met de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 is de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugdigen vanuit de Zorgverzekeringswet Zvw) overgeheveld naar de Jeugdwet. De invoering van de Jeugdwet heeft bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars geleid tot de vraag welke zorg voor jeugdigen onder de Zorgverzekeringswet valt en welke zorg onder de Jeugdwet. Naar aanleiding van deze vragen heeft Zorginstituut Nederland de afbakening beschreven van de Jeugdwet en de Zvw voor de diagnosen ‘Gedragsproblematiek/psychosociale pediatrie’ in de declaratiesystematiek van de kindergeneeskunde. De duiding is gericht op de behandelingen die onder deze diagnosen gedeclareerd worden.