Ergotherapie (Zvw)

Ergotherapie heeft als doel de zelfzorg en zelfredzaamheid van een persoon te bevorderen of te herstellen. De basisverzekering dekt de kosten voor maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar.

Behandeling ter verbetering van zelfredzaamheid en zelfzorg

Bij ergotherapie is de behandeling gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van lichamelijke of psychische stoornissen, beperkingen of handicaps. De persoon krijgt advies, instructie, training of behandeling om weer algemene dagelijkse of arbeidsgerelateerde handelingen te kunnen doen en weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in zijn leefsituatie, woonsituatie of werksituatie.

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar.

Paramedische zorg

Ergotherapie valt net als fysiotherapie, oefentherapie, logopedie en diëtetiek onder de zogenaamde Paramedische zorg. Deze vormen van paramedische zorg worden vanuit het basispakket vergoed. Het doel van de zorg, de vergoeding en de voorwaarden zijn verschillend.

Eigen risico

De kosten van ergotherapie vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak voor vergoeding van ergotherapie staat beschreven in:

Andere vergoedingsregelingen

Als een gemeente of een onderwijsinstelling een individuele voorziening verstrekt voor thuis  of voor op school, moet de gemeente of de onderwijsinstelling ook de eventuele benodigde inzet van de ergotherapeut voor de aanmeting van die voorziening of instructie over het gebruik van die voorziening financieren. 

Wlz-zorg en ergotherapie

Ergotherapie kan onderdeel zijn van de Wlz-behandeling. Deze behandeling wordt dan geboden en betaald vanuit de Wlz. Als ergotherapie geen onderdeel is van de Wlz-behandeling dan kan de therapie vanuit het basispakket worden vergoed. Dan geldt wat hierboven is beschreven.
Meer informatie over Wlz-behandeling staat op de pagina 'Behandeling Wlz'.