Elektrostimulators bij chronische pijn (Zvw)

Verzekerden met chronische pijn kunnen in aanmerking komen voor een elektrostimulator vanuit het basispakket. Een uitwendige elektrostimulator is bedoeld voor mensen met chronische pijn. Pleisters, die werken als elektroden, worden op de pijnlijke plaats geplakt en staan door middel van kabeltjes in verbinding met het apparaat, dat bijvoorbeeld in de binnenzak gedragen kan worden.

Elektrostimulator bij chronische, onbehandelbare pijn

Een verzekerde met chronische, onbehandelbare pijn kan bij zijn zorgverzekeraar een uitwendige elektrostimulator aanvragen om de pijn te verlichten. Hierbij horen ook alle accessoires (toebehoren), zoals:

  • elektroden
  • elektrodepasta
  • kabels
  • fixatiemiddelen
  • draagtas

Vervanging van de batterijen moet de verzekerde zelf betalen.

Proefperiode

Het effect van de elektrostimulator bij een verzekerde is niet voorspelbaar. Daarom wordt er eerst tijdens een proefperiode onder begeleiding van een arts bekeken of de elektrostimulator goed werkt bij de verzekerde. Als de elektrostimulator goed werkt wordt het definitief vanuit het basispakket verstrekt.

Eigen risico

De elektrostimulator valt onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op een elektrostimulator staat beschreven in: