Evaluatie standpunt Flash Glucose Monitoring voor mensen met diabetes met een intensief insulineschema

Het Zorginstituut evalueert de implementatie van het standpunt Flash Glucose Monitoring (FGM) voor mensen met diabetes met een intensief insulineschema.

Standpunt Flash Glucose Monitoring (FGM)

Het Zorginstituut heeft eind 2019 vastgesteld dat FGM, een hulpmiddel voor mensen met diabetes, vergoed moet worden uit het basispakket voor mensen met diabetes type 1 en 2 met een intensief insulineschema. De vergoeding van de FGM voor deze groep is ingegaan op 10 december 2019. De FGM is een voordeligere variant van de real time Continue Glucose Monitoring (rt-CGM) en was al verzekerde zorg voor enkele andere groepen diabetespatiënten sinds november 2017.

Evaluatie van het standpunt

Binnen deze evaluatie onderzoekt het Zorginstituut de volgende vragen:

  • Zijn de kwaliteitscriteria voor gepast gebruik van de FGM voor het eind van het tweede kwartaal 2020 uitgewerkt? Zijn de kwaliteitscriteria van de FGM en rt-CGM aangepast na de wijziging in de aanspraak van de medisch specialistische zorg (msz) naar de hulpmiddelenzorg (hmz)?
  • Wat is de ontwikkeling in kosten, volume en aantal patiënten met een declaratie voor FGM (reader en sensor)? Valt dit binnen de raming van het standpunt?
  • Wat is de ontwikkeling in kosten, volume en aantal patiënten met een declaratie voor rt-CGM? Valt dit binnen de raming?
  • Wat is de ontwikkeling in kosten, volume en aantal patiënten met een declaratie voor teststrips? Valt dit binnen de raming van het standpunt?
  • Gaat de verkoopprijs van de FGM omlaag naarmate het gebruik hiervan toeneemt?
  • Wordt de naleving van de kwaliteitscriteria door het veld gewaarborgd en hoe wordt dat gedaan?

Voor de uitvoer van deze evaluatie zal het Zorginstituut enkele vragen voorleggen aan partijen en gebruik maken van declaratiegegevens.

Planning

De publicatie eerste tussenmeting is gepland in 2022.