Verslag Adviescommissie Pakket (ACP) 10 november 2023

Het verslag van de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) van 10 november 2023 is in de vergadering van 8 december 2023 besproken en vastgesteld.

Deze publicatie is een bijlage bij