Verslag 2e bijeenkomst uitvoeringstraject Moleculaire diagnostiek

Verslag van de tweede plenaire bijeenkomst op 12 mei 2022 over het uitvoeringstraject Moleculaire diagnostiek. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt het Zorginstituut samen met het veld aan het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van moleculaire diagnostiek. De resultaten moeten gaan bijdragen aan passende zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker. Het uitvoeringstraject duurt 2 jaar.

Doel en resultaten van de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst hebben de deelnemers elkaar geïnformeerd over de resultaten die in de deelprojecten zijn behaald. Op verzoek zijn er sprekers uitgenodigd om de genodigden te informeren over het voorgenomen besluit over de bekostiging van moleculaire diagnostiek (NZa) en het tipping-pointonderzoek (NKI).