Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase Onderste luchtweginfecties

Op 29 maart 2022 vond de startbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject 'Onderste luchtweginfecties'. Vanwege de coronamaatregelen vond deze bijeenkomst digitaal plaats via Webex.

Resultaten bijeenkomst

In deze bijeenkomst hebben we met partijen besproken hoe ze de verbetermogelijkheden uit het 'Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties' die gericht zijn op de gepaste inzet van antibiotica in de tweede lijn kunnen gaan oppakken. We hebben dit besproken aan de hand van 6 thema's:

  1. kennisdeling/urgentiebesef vergroten;
  2. onderwijs/reflectie op manier van werken;
  3. aanpassingen in het EPD;
  4. spiegelinformatie/AMSM;
  5. richtlijnherziening;
  6. onderzoek.

Het vervolg

Het Zorginstituut zal de verbeteracties blijven monitoren door met partijen over de voortgang in gesprek te zijn.