Verslag 1e bijeenkomst uitvoeringstraject Moleculaire diagnostiek

Verslag van de eerste plenaire bijeenkomst op 27 januari 2022 over het uitvoeringstraject Moleculaire diagnostiek. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt het Zorginstituut samen met het veld aan het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van moleculaire diagnostiek. De resultaten moeten gaan bijdragen aan passende zorg voor patiƫnten met uitgezaaide kanker. Het uitvoeringstraject duurt 2 jaar.

Doel en resultaten van de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst hebben deelnemers stilgestaan bij het centrale doel van het uitvoeringstraject, de tijdslijnen en het belang van een goede samenwerking met alle partijen. Er was aandacht voor de voortgang in de deelprojecten en de stappen die gaan volgen. Een gedeelte van de bijeenkomst is gebruikt om in deelsessies onderwerpen met elkaar uit te diepen.