Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Op 13 januari 2022 vond de startbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject 'Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie'. Vanwege de coronamaatregelen vond deze bijeenkomst digitaal plaats via Webex.

Resultaten bijeenkomst

Met deze bijeenkomst hebben partijen van de oogzorg een officiële start gemaakt met het implementatietraject van de verbeterafspraken uit het ‘Verbetersignalement Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie’. In de bijeenkomst hebben regiehouders van de verschillende verbeterafspraken toelichting gegeven op de stand van zaken en hun plannen.

Het vervolg

Partijen zetten gezamenlijk activiteiten in gang om de afspraken in de praktijk te realiseren. In de implementatiefase speelt het Zorginstituut een monitorende en faciliterende rol.