Verslag online congres Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen 19 maart 2021

Op 19 maart 2021 organiseerde het Zorginstituut een online congres om met veldpartijen en andere belangstellenden de voortgang te bespreken van het project Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen (ROR DGM). Het thema van de bijeenkomst was: 'Van de tekentafel naar de Praktijk: co(ok)-creatie'. Sinds de start van ROR DGM in 2019 zijn concept visies, methoden en procedures opgesteld voor het eenduidig registreren van de effecten van geneesmiddelen. In de komende periode gaan we deze theoretische basis aan de hand van 4 casestudies in de praktijk toetsen en aanscherpen.

Marcel van Raaij, Directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van VWS, opende de bijeenkomst. “De focus ligt op gepast gebruik; de juiste dosering, en alleen patiënten die er echt mee geholpen worden.”

Bestuurder Peter Siebers van Zorginstituut Nederland blikte vooruit naar de casestudies die belangrijke vragen moeten beantwoorden. “We hebben dit met elkaar bedacht en gaan nu kijken of het werkt zoals we denken.”

Keynote speaker Marian Goodman ging vanuit Kaapstad in op verandertrajecten en legde uit hoe je van egosysteem naar ecosysteem kunt komen. En waarom dat zo belangrijk is.

In een paneldiscussie bespraken Miriam Koopman, Rob Dillmann, Nadine The, Wim de Haart en Han van Krieken waarom het belangrijk is dat er eenduidige registers komen en waarom het goed is dat het Zorginstituut de regie voert. In 3 parallelsessies werden deelnemers vervolgens bijgepraat over de inzichten die opgedaan zijn bij Inhoud, Data/ICT en Governance & Financiering.

Meer weten over ROR DGM? Lees de informatie op de pagina ' Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen'.