Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over recombinant humaan parathyreoïd hormoon 1-84 (Natpar®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over recombinant humaan parathyreoïd hormoon 1-84 (Natpar®) bij de behandeling van volwassen patiënten met chronische hypoparathyreoïdie. Dit onderwerp is voor het eerst besproken in de WAR-vergadering van 26 oktober 2020. De tweede bespreking over dit onderwerp vond plaats op 23 november 2020.