Zinnige Zorg - Verslag COPD-bijeenkomst gebruik van opioïden in de palliatieve fase

Wegens tijdgebrek bij de startbijeenkomst van de COPD Zinnige Zorg implementatiefase op 17 september 2020 is op 4 november 2020 een apart overleg georganiseerd over het onderwerp gebruik van opioïden in de palliatieve fase. Dit verslag bevat de gemaakte afspraken en nagekomen informatie.

Doel van de bijeenkomst

We hebben deze bijeenkomst benut om af te stemmen welke lijn we de komende tijd gezamenlijk gaan volgen voor gebruik van opioïden in de palliatieve fase.