Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase Osteoporose

Op 28 september 2020 vond de startbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-project 'Osteoporose'. Vanwege de coronamaatregelen vond deze bijeenkomst plaats via beeldconferentie.

Resultaten bijeenkomst

In deze bijeenkomst zijn prioriteiten inzichtelijk gemaakt en good practices gedeeld om de verbeterafspraken uit het 'Verbetersignalement Osteoporose' verder uit te werken.

Het vervolg

De betrokken partijen is gevraagd de verbeterafspraken te prioriteren en elkaar op te zoeken. Eind oktober 20202 zullen de regiehouders een eerste stap rapporteren. In februari 2021 volgt een eerste afspraak met de regiehouders en betrokkenen, per verbeterafspraak. Halfjaarlijks is er een bijeenkomst met de hele groep. Het Zorginstituut kan faciliteren waar nodig en wenselijk.