Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Reumatoïde artritis

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met reumatoïde artritis (RA) welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De startbijeenkomst hiervoor vond plaats op 23 januari 2020. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

In deze bijeenkomst hebben we samen met partijen het RA-zorgtraject doorgenomen vanuit het perspectief van de patiënt. We hebben de eerste onderzoeksvragen en analysemethoden besproken. Ook hebben we gekeken naar mogelijke aanvullende onderzoeksonderwerpen.

Het vervolg: verbetersignalement

In het voorjaar van 2021 zullen we samen met alle betrokken partijen de verbeterafspraken formuleren. Daarna zal het Zorginstituut het concept-verbetersignalement opstellen en ter consultatie aanbieden aan alle betrokken partijen. Het definitieve verbetersignalement verschijnt naar verwachting in het najaar van 2021 en wordt aangeboden aan de minister.