Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase PTSS en Psychose

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met PTSS en psychose welke verbeteringen in de zorgtrajecten mogelijk zijn. De vervolgbijeenkomst hiervoor vond plaats op 6 november 2019. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten van de bijeenkomst

Het Zorginstituut heeft de zorgtrajecten samen met partijen in de sector onderzocht. Er is onder meer een richtlijnanalyse gedaan en praktijkonderzoek uitgezet. Tijdens de bijeenkomst zijn de resultaten hiervan gepresenteerd. De aanbevelingen die het Zorginstituut deed werden omarmd en samen met partijen is de eerste aanzet tot verbeterafspraken gemaakt.

Het vervolg: verbetersignalement

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden verwerkt in 2 verbetersignalementen: het 'Verbetersignalement PTSS' en het 'Verbetersignalement Zorg voor mensen met psychose'. Het Zorginstituut biedt de concepten van deze verbetersignalementen in het eerste kwartaal van 2020 voor schriftelijke consultatie aan de partijen aan.