Zinnige Zorg - Verslag implementatiebijeenkomst zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij castratierefractair prostaatcarcinoom 24 april 2018

De aanleiding van de bijeenkomst was om de implementatie te volgen van de verbetersignalen uit het Zinnige Zorg verbetersignalement ‘zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij het castratierefractair prostaatcarcinoom (CPRC)’.  
In de implementatiefase zijn de partijen in de zorg rondom CPRC aan de slag gegaan om de verbetersignalen concreet in de praktijk te brengen. Waar mogelijk is aangesloten op bestaande initiatieven die zijn gestart sinds de publicatie van het verbetersignalement.