Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase OSAS

Op 7 februari vond de startbijeenkomst plaats van de verdiepingsfase OSAS. De input uit deze bijeenkomst is verwerkt in een verslag. Alle partijen zijn in de gelegenheid gesteld hier schriftelijk op te reageren. Daarna heeft een tweede werkgroepbespreking plaatsgevonden op 16 maart 2017 waarin de onderzoeksvragen verder zijn uitgewerkt en vervolgafspraken zijn gemaakt. Ook deze zijn verwerkt in het verslag.