Verslag Startbijeenkomst 'Pijn op de Borst' en terugkoppeling onderzoeksvragen

Doel van de verdiepingsfase is een kwalitatief goed en wetenschappelijk onderbouwd zorgtraject voor patiënten met pijn op de borst. Hierbij gaat het om patiënten waarbij nadere diagnostiek en/of behandeling plaatsvindt voor (verdenking) op coronaire hartziekten. De geopperde onderzoeksvragen betreffen onder andere de initiële evaluatie van de patiënt met pijn op de borst, aanvullende diagnostische evaluatie, de follow-up en de kwaliteit van leven.