Verslag Consultatie Conceptanalyse (Zorg bij artrose van knie en heup) d.d. 8 mei 2014

Doel van deze consultatie is een reflectie op de analyse van het Zorginstituut en de hieruit volgende bevindingen en om concrete afspraken te maken over de benodigde initiatieven en de onderlinge synergie van partijen vorm te geven. De belangrijkste bevindingen wat betreft ruimte voor verbetering van gepaste zorg zijn de toepassing van (beeldvormende) diagnostiek overeenkomstig de geldende richtlijnen en de selectievere plaatsing van knie- en heupprothesen door betere voorlichting, gedeelde besluitvorming, de toepassing van stepped care en een scherpere indicatiestelling.