Rapport - Tipping-point onderzoek voor uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek (deel 2)

Zorginstituut Nederland heeft onderzoek laten uitvoeren door het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Dit onderzoek is onderdeel van het uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek. De resultaten geven meer inzicht in de werkwijze waarmee we nieuwe moleculaire diagnostiek kunnen beoordelen binnen de oncologie, vanuit de kaders van de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Het Zorginstituut vertaalt de resultaten naar een werkwijze voor het beoordelen van moleculaire diagnostiek.