Zinnige Zorg - Eindrapportages oncologie

In deze eindrapportages presenteert Zorginstituut Nederland wat samen met partijen is ondernomen en bereikt in de implementatiefase van de Zinnige Zorg-trajecten voor mensen met oncologische aandoeningen. We concluderen dat er op goede wijze invulling is gegeven aan de verbetermogelijkheden. Op meerdere onderwerpen zijn nog stappen te zetten, zoals bij de inzet van dure geneesmiddelen en zorg in de laatste levensfase. Dit is ook gesignaleerd in de signalementen 'Passende zorg voor mensen met kanker' en er zijn afspraken over gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Met deze eindrapportages zijn de Zinnige Zorg-trajecten afgesloten.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht. Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, verandert de naam van Zinnige Zorg naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’.