Zinnige Zorg - Panaxea-rapport fractuurpreventie osteoporose

Onderzoeksbureau Panaxea heeft een onderzoek uitgevoerd naar belemmerende en bevorderende factoren bij het opzetten van  toekomstbestendige multidisciplinaire fractuurpreventie vanuit de eerste lijn. De onderzoekers concluderen dat de randvoorwaarden daarvoor zijn: meer bewustwording bij zorgprofessionals en patiënten, een kartrekker en structurele financiering.

Aanleiding: te weinig multidisciplinaire zorg voor mensen met osteoporose

Meer dan een miljoen Nederlanders van 50+ heeft osteoporose. Het ‘Zinnige Zorg - Verbetersignalement Osteoporose’ concludeerde dat slechts een kwart van de mensen met een botbreuk de juiste diagnostiek krijgt om osteoporose op te sporen. Van de mensen die onder behandeling zijn, stopt de helft voortijdig met de medicatie. Het Zorginstituut liet onderzoeken hoe zorgprofessionals kunnen samenwerken in opsporing en begeleiding van de patiënten en om nieuwe botbreuken te voorkomen: fractuurpreventie.

Het onderzoek: op zoek naar goede voorbeelden in de praktijk

Onderzoeksbureau Panaxea is op zoek gegaan naar voorbeelden van samenwerkingsverbanden voor diagnostiek en behandeling van osteoporose, opgezet vanuit de huisartspraktijk. De onderzoekers hebben interviews gehouden en focusgroepgesprekken gevoerd met zorgprofessionals, patiënten en zorgverzekeraars. Ze vroegen naar bevorderende en belemmerende factoren bij het opzetten van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Conclusie: bewustwording, kartrekkers en structurele financiering

Succesvolle samenwerkingsverbanden bestonden uit huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten, apothekers en andere zorgprofessionals. Voor toekomstbestendige fractuurpreventie is het volgende nodig:

  • bewustwording bij fractuurpatiënten en zorgprofessionals verhogen;
  • een gezamenlijke visie en goede transmurale afspraken met ziekenhuizen en andere zorgprofessionals;
  • een kartrekker, ambassadeur of coördinator;
  • zorgen voor scholing en structurele financiering;
  • ruimte maken voor taakherschikking, bijvoorbeeld naar doktersassistenten en praktijkondersteuners.

Vervolgstappen: aan de slag met passende zorg

Het Zorginstituut verspreidt de onderzoeksresultaten. Ook moedigen wij zorgprofessionals en zorgverzekeraars aan om multidisciplinaire samenwerkingsverbanden op te zetten en deze andere vormen van zorg te bekostigen. Dit past binnen de beweging naar passende zorg: de juiste zorg op de juiste plek, voor preventie van nieuwe botbreuken en vergroten van gezondheid en zelfredzaamheid.