Tussentijdse rapportage NVVP-kwaliteitsstandaard (kwaliteitsstandaard Moleculaire diagnostiek)

In dit rapport geeft een tussentijdse rapportage van de NVVP-kwaliteitsstandaarden. Het rapport is een bijlage bij het rapport Derde voortgangsrapportage uitvoeringstraject Moleculaire diagnostiek. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt het Zorginstituut samen met het veld aan het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van moleculaire diagnostiek. De resultaten moeten gaan bijdragen aan passende zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker. Het uitvoeringstraject duurt 2 jaar. Er verschijnt elk half jaar een voortgangsrapportage.